Dedi Suwandi, S.ST.,M.T.
NIDN 0405058401
Ketua Jurusan Teknik Mesin
Yusup Nur Rohmat, S.T., M.T.
NIDN 6058603
Sekretaris Jurusan Teknik Mesin
Felix Dionisius, M.T. 
NIDN 1128705
Ketua Program Studi D4 Perancangan Manufaktur
Delffika Canra, S.T., M.T.
NIDN 1009057903
Ketua Program Studi D3 Teknik Mesin
Bdruzzaman, S.ST.,M.T.
NIDN 416098402
Kepala Laboratorium Jurusan Teknik Mesin
Tito Endramawan, S.Pd.,M.Eng.
NIDN 431088304
Dosen Jurusan Teknik Mesin
Emin Haris, S.T.,M.Eng.
NIDN 405058205
Dosen Jurus
Muhammad Luthfi, S.Si., M.Sc.
NIDN 4019304
Dosen Jurusan Teknik Mesin
Agus Sifa, S.Pd.,M.Sc.
NIDN 416088601
Dosen Jurusan Teknik Mesin
Rachmatullah, M.T.
NIDN 415045804
Dosen Jurusan Teknik Mesin
Meri Rahmi, S.T.,M.T.
NIDN 7028505
Dosen Jurusan Teknik Mesin
Yuyun Taryuni, A.Md.
Pengolah Data Akademik Jurusan Teknik Mesin
Hery Prayitno, S.Sos.
Arsiparis Jurusan Teknik Mesin
Dulmuin, S.ST.
Teknisi Jurusan Teknik Mesin
Bhakti Wibowo, A.Md.
Teknisi Jurusan Teknik Mesin
Didi Tasyadi, S.T.
Teknisi Jurusan Teknik Mesin
Candra Irawan, S.Tr.,M.Eng. 
Teknisi Jurusan Teknik Mesin